ПРАКТИКАНТ

Македонија – Скопје Вработениот, во рамките на областа за човечки ресурси, ќе го поддржува менаџментот за човечки ресурси со сите типични активности од областа. Поточно, тој / таа ќе биде вклучен во поддршката на следниве активности: Регрутирање Платен список Надоместок и заработка Управување со развој Ажурирање на базата на податоци на компанијата и извештаи Внатрешен […]