Национално и интернационално истражување на пазарот

Веќе 17 години, Велвием Интернационал спроведува телефонско истражување на пазарот користејќи CATI и исполнувајќи ги барањата на најважните меѓународни институти и агенции во најразличен асортиман на индустрии, како што се автомобилски производи, храна, трговија на големо и мало, FMCG, финансии и банкарство, комунални услуги и социјално- политички студии.

Со над 25 германски телефонски оператори со германски јазик и 30 работни станици CATI (Компјутерско телефонско интервјуирање). Ние работиме од Скопје (Македонија). Нашиот пристап за управување со проекти е единствен посредник помеѓу нас и клиентот за целосно оптимизирање на процесот.

Освен тоа покриваме и неколку други јазици како што се:

Германски, англиски, српски, македонски, албански, хрватски, бугарски, италијански.

CATI РАБОТНИ СТАНИЦИ
+
ОПЕРАТОРИ СО ГЕРМАНСКИ МАЈЧИН ЈАЗИК
ПРОЕКТИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА

Доколку сакате да побарате понуда за спроведување на студија CATI во нашава земја или студија во повеќе држави (истражување на меѓународен пазар), Ве молиме стапете во контакт со еден од нашите претставници:

Testimonials