ТЕЛЕФОНСКИ ОПЕРАТОР

Скопје – Македонија Вашите задачи Воспоставување контакт со потенцијални испитаници како на професионалното поле, така и со потрошувачи Спроведување на висококвалитетни, структурирани интервјуа, со цел создавање на пријатна разговорна атмосфера Спроведување на анкети за задоволството и лојалноста на клиентите Твојот профил Одличен германски / и, солиден англиски јазик, говорење и пишување. Искуство како телефонски оператор […]