ОПЕРАТОР ЗА ТЕЛЕФОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПАЗАР

Скопје – Македонија Бараме телефонски оператори со мајчин јазик на англиски, германски, шпански, холандски, српски, италијански, албански и турски јазик за да работат во канцелариите во Скопје. Улогата се состои само од истражувања на мислења и не вклучува продажба. Работата е многу флексибилна, платена по час а се работи во динамична и мултикултурна средина. Мајчин […]