АСИСТЕНТ ЗА ПРОДАЖБА – ПРАКТИКАНТ

Вработениот, во рамките на областа за продажба, ќе го поддржува директорот за продажба со сите типични активности од областа. Поточно, тој / таа ќе биде вклучен во поддршката на следниве активности: Идентификување на барањата на клиентот и предлагање соодветни производи / услуги. Проактивно пребарување на нови деловни можности на пазарот. Развивање и создавање на понуди. […]