ИСКУСЕН ТЕЛЕФОНСКИ ОПЕРАТОР / СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ СУПЕРВИЗОР (20 ЧАСА НЕДЕЛНО)

Скопје – Македонија Ваши задачи Воспоставување контакт со потенцијални испитаници како на професионалното поле, така и со потрошувачи Спроведување на висококвалитетни, структурирани интервјуа со цел создавање на пријатна разговорна атмосфера Спроведување на анкети за задоволството и лојалноста на клиентите Надзор над интервјуата Проценка и следење на операторите Твојот профил Најмалку 1 година искуство како телефонски […]