Вие прашувате 100%, ние истражуваме и ви носиме резултати 1000%.

Joco velkov, Velviem International founder

“You never notice what has already been done, you only see what remains to be done.
(Marie Curie)

Велвием Интернационал е специјализирана агенција за спроведување на квалитативни и квантитативни анкети спроведени со CATI. Во 2003 година Проф. др. Јоцо Велков основаше мала компанија за истражување на пазарот во Македонија. Кога тој ја сфати огромната и растечка побарувачка за телефонски истражувања, одлучи да го вертикализира бизнисот и да ја претвори компанијата во агенција за теренска работа за анкети спроведени со CATI. Проф. др. Велков започна да ја развива компанијата со позитивна цел – денес, Велвием Интернационал работи на меѓународно ниво и е најстарата компаника од ваков карактер и дејност и истата е во постојан раст. Велвием Интернационал денес работи со повеќе тимови во  во Скопје како и надвор. По долгогодишно специјализирање, Велвием Интернационал гарантира не само висок квалитет и транспарентност, туку и директни врски со клиентите, се со цел да оствари целосно и перфектно истражување согласно потребите и барањата на клиентите:

Глобално покривање на нашите CATI студии

Дали ние се јавивме?

Вашиот телефонски екран покажува дека еден од нашите броеви се обидел да ве достигне неколку пати.

Велвием Интернационал ДООЕЛ спроведува телефонски истражувања на национално и меѓународно ниво за различни клиенти. За репрезентативни истражувања, вашиот телефонски број е избран и повикан со употреба на математички случаен процес. Може да се случи да се изберат броеви кои не се наведени во телефонскиот именик, ниту на Интернет. Имаме само телефонски број при рака; без какви било дополнителни информации. Вашето учество е, се разбира, доброволно.

Од 01.07.2009 година, институтите за истражување се обврзани да го прикажат бројот на повикувачот на телефон кога повикуваат за истражување на пазарот. Лицата што се повикуваат можат тогаш, дури и ако повикот не е остварен – на пр. поради отсуство – да го утврдат идентитетот на институтот за истражување што се јавил или се јавува во врска со спроведувањето на телефонско интервју за целите на истражување на пазарот и социјално истражување.

Ние ви гарантираме дека Ве контактиравме со единствена цел за истражување на пазарот и социјално истражување и дека можноста за било каква намера да Ви биде продавано нешто по телефон, апсолутно не доаѓа предвид.