Импресум

Информации според § 5 TMG

Оператор и контакт:

Velviem International Research Services GmbH

Булевар Јане Сандански 25 / 1-9

Скопје – Македонија

+389 2 55 14 890

Адреса за е-пошта: [email protected]

Претставник:

Velviem International Research Services GmbH е претставувана од

Проф. Д-р Јоцо Велков регистар и матичен број:

Централен регистар Скопје, единствен матичен број  6433219000

Единствен даночен број: 4030008052310

Одговорен за новинарско-уредничка содржина:

Проф. Д-р Јоцо Велков

Дали ние се јавивме?

Вашиот телефонски екран покажува дека еден од нашите броеви се обидел да ве достигне неколку пати.

Велвием Интернационал ДООЕЛ спроведува телефонски истражувања на национално и меѓународно ниво за различни клиенти. За репрезентативни истражувања, вашиот телефонски број е избран и повикан со употреба на математички случаен процес. Може да се случи да се изберат броеви кои не се наведени во телефонскиот именик, ниту на Интернет. Имаме само телефонски број при рака; без какви било дополнителни информации. Вашето учество е, се разбира, доброволно.

Од 01.07.2009 година, институтите за истражување се обврзани да го прикажат бројот на повикувачот на телефон кога повикуваат за истражување на пазарот. Лицата што се повикуваат можат тогаш, дури и ако повикот не е остварен – на пр. поради отсуство – да го утврдат идентитетот на институтот за истражување што се јавил или се јавува во врска со спроведувањето на телефонско интервју за целите на истражување на пазарот и социјално истражување.

Ние ви гарантираме дека Ве контактиравме со единствена цел за истражување на пазарот и социјално истражување и дека можноста за било каква намера да Ви биде продавано нешто по телефон, апсолутно не доаѓа предвид.