Импресум

Информации според § 5 TMG

Оператор и контакт:

Velviem International Research Services GmbH

Булевар Јане Сандански 25 / 1-9

Скопје – Македонија

+389 2 55 14 890

Адреса за е-пошта: [email protected]

Претставник:

Velviem International Research Services GmbH е претставувана од

Проф. Д-р Јоцо Велков регистар и матичен број:

Централен регистар Скопје, единствен матичен број  6433219000

Единствен даночен број: 4030008052310

Одговорен за новинарско-уредничка содржина:

Проф. Д-р Јоцо Велков